Người đánh đề tham gia cá cược theo các kèo do Nhà cái lô đề tổ chức

Người đánh đề tham gia cá cược theo các kèo do Nhà cái lô đề tổ chức