Lô câm là gì, câm đầu câm đuôi đánh con gì cho dễ trúng, lãi cao?

Lô câm là gì, câm đầu câm đuôi đánh con gì cho dễ trúng, lãi cao?