xte7hbxa2en6vwln1nca1luzsofqwvklj_kkxteulaqrxfuommaz5e6q1ajobowucpvplq_n2g74n3ocbay3tw0gtvuw640

DÀN ĐỀ 48 SỐ 13 - 16, DÀN ĐỀ CHUẨN, DÀN ĐỀ NUÔI 3 NGÀY TRÚNG 100 %